Anne Marie Uppstrøm style=

Anne Marie Uppstrøm

Styreleder
Helge Fredrik Kringtrø style=

Helge Fredrik Kringtrø

Nestleder
Alf Roar Olsen style=

Alf Roar Olsen

Sekretær
Ingrid Lillevold style=

Ingrid Lillevold

Kasserer
Solfrid Aud Elisabeth Bergstrøm style=

Solfrid Aud Elisabeth Bergstrøm

Styremedlem
Nina Irene Løvli Kristensen style=

Nina Irene Løvli Kristensen

Styremedlem
Guttorm Aavik style=

Guttorm Aavik

Styremedlem