Mårråk

Flerårsregister

Under finner du et alfabetisk og systematisk register til artiklene i de femten første årgangene av årboka til
Meråker Historielag 2010-2024, bruk gjerne denne for å finne interessante artikler om det du søker etter:

 

Bokoversikt

Årgang Nr Hovedtema Deltema Sider
2010 1 2. verdenskrig Fjergen 192
2011 2 Smelting og bergverksdrift Meråkerhistoria + Funnsjøen 232
2012 3 Fersdalen Annet fra Meråker 256
2013 4 Etterkrigstida Store begivenheter + Langen 272
2014 5 Stordalen Nede i bygda 304
2015 6 Meråker og meråkerbygger Meråkerhistoria + meråkerkulturen 272
2016 7 Teveldalen Nede i bygda 240
2017 8 Mer fra Teveldalen Personligheter, idrett, runde tall 256
2018 9 Dalådalen Fra Meråkerhistoria + personligheter 240
2019 10 Torsbjørkdalen Fra bygda ellers 272
2020 11 Mer fra Torsbjørkdalen Bygda for øvrig 256
2021 12 Gudå Fra bygda forøvrig 272
2022 13 Mer fra Gudå Fra bygda forøvrig 256
2023
14
Sørsida
Fra bygda forøvrig
256
2024
15
Meråker kommune 150 år
Meråker kirke 150 år
288
Planlagte

   
2025 16 Kopperå Fra bygda forøvrig

 


Mårråk Årbok nr 15 -  "Jubileumsboka"

Mårråk Årbok nr 15 - "Jubileumsboka"

Årets Mårråk - "Jubileumsboka" - består av 36 artikler tilknyttet både kommunens og kirkas 150-årsjubileer. Boka inneholder nærmere 270 bilder! Prisen er kr 350,-

Les mer
Mårråk Årbok nr 14

Mårråk Årbok nr 14

Denne boka har Sørsia som hovedtema, men som vanlig er det masse stoff fra bygda forøvrig.

Les mer
Mårråk Årbok nr 13

Mårråk Årbok nr 13

Hovedtema: Mer fra Gudå

Les mer
Mårråk Årbok nr 12

Mårråk Årbok nr 12

Hovedtema: Gudå

Les mer
Mårråk Årbok nr 11

Mårråk Årbok nr 11

Hovedtema: Mer fra Torsbjørkdalen

Les mer
Mårråk Årbok nr 10

Mårråk Årbok nr 10

Hovedtema: Torsbjørkdalen

Les mer
Mårråk Årbok nr 9

Mårråk Årbok nr 9

Hovedtema: Dalådalen

Les mer
Mårråk Årbok nr 8

Mårråk Årbok nr 8

Hovedtema: Mer fra Teveldalen

Les mer
Mårråk Årbok nr 7

Mårråk Årbok nr 7

Hovedtema: Teveldalen Nede i bygda

Les mer