Medlemmer i bokkomiteen:

  • Alf Olsen
  • Guttorm Aavik
  • Heidi Bjørnås
  • Helge Kringtrø
  • Nina Løvli Kristensen
  • Svein Karsten Henden