Bøker / publikasjoner om Meråker

Forfatter(e)

Tittel

Utgivelsesår

 

A/S Meraker Smelteverk 1900 - 1950

 

 

Dokumentasjon 1980: Folke- og boligtelling 1. november 1980

1981

 

Fjell-i-mellom; Meråker fra A til Å - før og nå: tema: Fjell

1990

 

Fjell-i-mellom; Meråker fra A til Å - før og nå: tema: Skog

1991

 

Fjell-i-mellom; Meråker før og nå: hovedtema: Sør-samene

1994

 

Folke- og boligtelling 1. november 1970

1973

 

Folke- og boligtelling 1. november 1980

1982

 

Gränsgruvor [video]: Kopparbrytning som gav liv åt en fjällbygd: Fröå, Meråker, Handöl, Huså

2000

 

Heime og ute: Lesebok for 4B i 1951

1950

 

Historiske pillarer: til hjelp under innstuderingen av teaterstykket Hungersmarsjen

 

 

Hårrå-låten [lydopptak]: Folkemusikk og intervjuer med musikere i Meråker og Stjørdal dalføret

2006

 

Informasjon om konsesjonssøknad for Kraftverkene i Meråker

 

 

Jernvinning fra år 350 f.Kr. – 1800

1992

 

Jubileumsberetning Meråker Musikkorps 1897-1997

1997

 

Jubileumsberetning; I.L. Varden 75 år: 1910 – 1985

1985

 

Jubileumsberetning; Kopperå arbeidsmannsforening 75 år, 1907 - 1982: avd. 28 av Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

1982

 

Komponist'83 [musikktrykk]: Titanofestivalen's konkurranse for norske gammeldans komponister

1983

 

Larsstuggulåten [lydopptak]: Folkemusikk og intervjuer med musikere i Meråker og Stjørdal dalføret

2006

 

Litj-stuggulåten [lydopptak]: Folkemusikk og intervjuer med musikere i Meråker og Stjørdal dalføret

2006.

 

Martin Bitnes forteller om seterveger fra Gudå til Sonvatna [lydopptak]

 

 

Meraker Handelsforening 75 år: 1906-1981

1981

 

Meraker Jæger og Fiskerforening: Beretning om foreningens virke gjennom 25 år, 1909-1934

1934

 

Meraker Jæger og Fiskerforening: Beretning om foreningens virke gjennom 75 år, 1909-1984

1984

 

Meråker bygdemuseum: 1950-1990

[1993]

 

Meråker Kommunale Elektrisitetsverk 1918

1978

 

Meråkerkalenderen: 2006

 

 

Meråkeråkléets historie og annen husflid

 

 

Museumsdag [video]: På Pulden 5/9-1999

1999

 

Museumsdag [video]: På Pulden 6/9-1998

1998

 

Opptegnelser over Ingebrigtsaun-Slægten 1605-1907

1909

 

Seterregister i Meråker

 

 

Stigerlåten [lydopptak]: Folkemusikk og intervjuer med musikere i Meråker og Stjørdal dalføret

2006

 

Trakteringslåten [lydopptak]: Folkemusikk og intervjuer med musikere i Meråker og Stjørdal dalføret

2006

 

Tusskaill-låten [lydopptak]: Folkemusikk og intervjuer med musikere i Meråker og Stjørdal dalføret

2006

 

Tømmerfløting i Stjørdalsvassdraget [film]

2007

 

Utbygging av kraftverkene i Meråker

1992

 

Utvandring til Amerika [maskinlesbar fil]

 

Aksdal, Bjørn

Meråker-klarinetten: til Harald Gilland (1912-1992)

1992

Arnekleiv, Jo Vegar og Lars Rønning

Fiskebiologiske referanseundersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1990-1994, i forbindelse med Meråkerutbyggingen

1995

Berg, Per

Blainnadrops 2: visa og vers, alvor og kommærs

2006

Berg, Per

Blainnadrops: Vers og viser og vica verca

1999

Berg, Per

Tanka frå go'stoln [lydopptak]: Per Berg synger egne viser

2006

Bergsland, Anne-Grete

Husimilla i Pulla

2001

Bernhardt, Ivar

Nyveien til Fevatn

 

Binns, Richard

Gradiometerundersøkelser ved Meråker Bygdemuseum (Pulden)

2007

Bjørknes, Ola

Kino-beretning for Meråker: Meråker Kino fra 1951-1987

2008

Bolling, Reidar

Meråker Kirke 1874 – 1974

Festskrift

1974

Bolling, Reidar

Stordalen Kapell 1863 – 1963

Festskrift

1963

Brækken, Svein

Meraker Handelsforening 1906 – 2006

COOP Meråker BA 2000 - 2006

2006

Christensen, Bendik

18 heimsnekra visa

1981

Christensen, Bendik

Heimsnekra trønderviser [musikk]

1990

Christensen, Bendik

Heimsnekra trønderviser [musikk]: 2

1993

Christensen, Bendik

Tanka ved stugguglase

2001

Christophersen, Egil

Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-45 : "Liv og lagnad" del IV

1993

Christophersen, Egil

Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-45: (II): "Liv og lagnad" del V

1995

Dalåmo, Ole

Dalådal IL 1946 – 1996 Beretning 50-års jubileum

1996

Endresen, Sissel

Slektene Hegseth og Tidemann

Hegseth-slekten og Tidemann-slekten

2006

 

Fjellheim, Sverre, Jåma, Paul og Mjaatvedt, Svein

Sørsamiske kulturminner FÆREN

Meråker – Verdal – Stjørdal - Levanger

1987

Forfang, Åsmund

Hundre år med et smelteverk: en beretning om livet i Kopperå

2000

Gjelsvik, Tore

Jernbane og post gjennom Meråker

2008

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 1 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 2 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 3 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 4 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 5 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 6 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Musikkopptak for Meråker kommune [musikk]: nr. 7 av 7 CD-er

 

Gravaasen, Svein

Opptak 1978 NRK Nord-Trøndselag : fele

 

Heringstad, Edgar

...og lauve' va' gylent [lydopptak]

 

Heringstad, Edgar

41 gammeldansmelodiar av Edgar Heringstad

2005

Heringstad, Edgar

Deinn som plystre gret itj [lydopptak]

 

Heringstad, Edgar

Langs Stjørdalselva [lydopptak]

 

Hugdahl, Helge med flere

Meråker

Geologi – landskap - historie

1994

MB-forlaget

Høy, Alfred S.

Meraker Jæger- og Fiskerforening

25-årsberetning 1919 - 1934

1934

Høy, Alfred S. /

AS Meraker Smelteverk

Aktieselskabet Meraker Smelteverk

1900 - 1950

1950

Koksvik, Jarl

Fiskeribiologiske undersøkelser i Fjergen sju år etter siste tilleggsregulering

2001

Kringtrø, Helge

Bildepresentasjon 2007 (Power Point) [CD-ROM]

2007

Krogstad Gunleif

Heimen 4-1998

1998

Krogstad, Bjørn R.

Måråkmål

[1986]

Krogstad, Bjørn R.

Måråkmål

1994

Krogstad, Bjørn Roar

Fagorganisasjon 110 år i Meråker: LO 100 år i Norge

1999

Krogstad, Bjørn Roar

Gard og gruve

Bygdebok for Meråker Bind 1

2002

Krogstad, Bjørn Roar

Heim og slekt

Bygdebok for Meråker Bind 3

1991

Krogstad, Bjørn Roar

Heim og slekt

Bygdebok for Meråker Bind 4

1995 og 2007

Krogstad, Bjørn Roar

Meråker skole 50 år : 1956 – 2006

2006

Krogstad, Bjørn Roar

Samhold og strid

Bygdebok for Meråker Bind 2

1987

Krogstad, Bjørn Roar

Sosiale og politiske motsetninger i ei industribygd: Meråker 1920-1940

1977

Krogstad, Bjørn Roar og

Per Sulåmo

Måråk-mål

1988 og 1994

MB-forlaget

Krogstad, Gunleif

Skogskokkene

Koieforhold og kokkeliv i en trøndersk skogsbygd.

2003

MB-forlaget

Lassesen, Erik

Gamle Merakerslegter

1921

 

Løchen, Gudny

Laksefiske i Meraker

Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon nr 2

1970 (Heftet)

1991 (Innbundet)

Løchen, Gudny

Meraker Brug; 50-års beretning 1906-1956 : om skogbruket i A/S Meraker Brugs skoger, med historisk tilbakeblikk

[1956]

Notø, Andreas

Meraker Flora

Kgl. Norske Videnskabers Selskabs skrifter no 6

1920

Olsen, Alf Roar

Du vakre bygd blant fjelle gjemt, du likest er for meg. Anton Pyntens liv og erindringer.

2006

Overskott, Odd

Skogen er mitt liv

Historien om Bernhard Dahl

1976

Overskott, Odd

Skogen er mitt liv. Historien om Bernhard Dahl

1976

Pynten Anton

Meraker Handelsforening 40 år

1906 – 1946

1946

Pynten, Anton

Vers å viså heimaifrå

Diktsamling

1905

Pynten, Bernhard og

Wold, Arnulf

Meråker Kommunale Elektrisitetsverk

1918 - 1978

1978

red.Hjørdis Halmøy Floan

Meråkervevnad Mønstermappe 1 og 2

1966

Redaktør Kjell Erik Pettersson

Historisk årbok 2006: Historielaga i Stjørdalsbygdene

2006

Resell, Øystein

Kluken gruver

2000

Rotmo, Hans

Hungersmarsjen 1813

 

Røe, Tormod

Bruket og bygda: sosiale motsetninger i Meråker 1875-1915

1974

Røe, Tormod

Merakerbanen 100 år : 1882 – 1982

1982

Schønberg, Trine

Gruvedrifta i Meråker

1979

Skaun, Sigurd

Lakser og lorder i Stjørdalselven

1925

Straume, Kaurin

Meråker kommune 100 år

1874 - 1974

1974

Strøms

På Klukvoll'n [lydopptak]

 

Strøms

Storkluken [lydopptak]

 

Sulåmo, Per

For fedrenes misgjerninger

1995

MB-forlaget

Sulåmo, Per

Fortelling etter fedrene – minne etter mødrene

1989

MB-forlaget

Sulåmo, Per

Karoliner i villmark, en prestasjonsmarsj

1991

MB-forlaget

Sulåmo, Per

Rast i Gammelvollbua: og andre fortellinger

1993

MB-forlaget

Sulåmo, Per

Valfart og andre fortellinger

1994

MB-forlaget

Tidemann, Karsten

Funnsjøen Feren Hytteeierlag: Beretning ved 25-årsjubileet

2000

Tollan, Bjørn Asle

Tusspakta: skuespill

 

Trøite, Rolf

Krigsminne II

1991

Trøite, Rolf

Minner fra krigstida 1940-1945

1989

Weiseth, Einar

Marie Weiseth Benson, ei utvandrerhistorie: Til minne om "a great" - en storartet kvinne, Marie

2007

Wibe, Gjertrud

Husstell i skogstua

1952

Aasvold, Gunnar

Meraker Sparebank

Femti år 1916 - 1966

1966

Aasvold, Gunnar

Sagbruk og fløting i Stjørdalsvassdraget gjennom 350 år: 1610 – 1960

1982

Aavik, Guttorm

"Fundtaunmesteren" - en kunstner i et norsk bygdemiljø 1751-1820