Mårråk Årbok nr 6

Mårråk Årbok nr 6

Publisert av Alf Roar Olsen den 06.01.23. Oppdatert 10.03.23.

Innhold 2015

Forord

Mer fra Stordalen
Roar Lynum                                     Den flyvende husmor fra Meråker
Sigurd Røvik                                     En opplevelse gjetergutten aldri glemmer
Per Olav Horten                                Fiskeklekkeriet i Sandhusbekken
Henrik Buseth                                  Den store skiløper Toralf Gjemse

Meråkerbygger og deres historie
Alf R Olsen                                       Halvor Iversen – pioner på land og sjø
Alf R Olsen                                       Meråkerbyggen som brøt ryggtak med kongen
Gunleif Krogstad                               Gudny Løchen 1893-1987
Alf R Olsen                                       Til Trondheim på 12 timer
Tormod Røe                                      Lars J. Bitnes – erindringer
Solfrid Torvik                                     Noen minner fra et langt liv
Sigurd Røvik                                     Små jegere på langtur

Intervjuer med meråkerbygger
Hannelore Selbekk/Knut Lundemo   Æ ba om at Han mått bruk mæ te nå –
et intervju med Edith Kvarmesbakk
Hannelore Selbekk/Knut Lundemo   Denne vart itj nå liv læll –
et intervju med Edel Stormo
Hannelore Selbekk/Knut Lundemo   Det skull ha vyrry straffbart å vårrå enebarn –
et intervju med Margot Graftåsmo
Bjørn R Krogstad                               John Heringstad. Sjølstende og særpreg.

Fra meråkerhistoria
Bjørn R Krogstad                                        Markanavn i Meråker
Kari S. og Richard Binns                             Puldhaugen
– en geofysisk og arkeologisk undersøkelse
Tormod Røe                                                Meråker og Trøndelag i 1814
John Wold, Sigbjørn Tidemann                     Gardshistoria til Nustad øvre
og Kjell Nustad
Torodd Ronæs                                            Bullvoll-laget
Arnfinn Pedersen                                        Funnmo, gnr. 18, bnr. 19

Gudmund Johnson/Helge Kringtrø                  Et reisebrev fra 1930
Per Idar Hegnes                                           Marmorbruddet i Funnsjødalen
Flere forfattere                                              Meråker Sanitetsforening
Svein Karsten Henden                                   Meråker som flyktningkommune

Fra meråkerkulturen
Alf R Olsen                                                   To malerier på Rådhuset – og deres maler
Alf R Olsen                                                   Mannfjellrennet – Trøndelags første utforrenn
Arnfinn Pedersen                                           Nostalgiske fiskeredskaper
Flere forfattere                                               En speidertur i 1956
Arne Magnus Smørvik                                    Vilhelm Fliflet – meråkerprest med interesse for...
Heidi Bjørnås                                                 Meråker kommunes kulturpris

Året som gikk
Redaksjonen                                                50-års- og 75-årskonfirmantene 2014
Ivar Værnesbranden                                      Kulturprisen 2014 til Håvard Tidemann
Svein Karsten Henden                                   Krønike 2014

Om artikkelforfatterne

Annonser