Mårråk Årbok nr 5

Mårråk Årbok nr 5

Publisert av Alf Roar Olsen den 05.01.23. Oppdatert 10.03.23.

Innhold

Forord                                                                                                                                

Fjellgrenda Stordalen
Bjørn R Krogstad: Stordalen
Per Olav Horten: Grøntvedtfamilien - den første bureiserfamilien på Stordalen
John Wold: De første bureiserne me’ Litjelva
Karl Hegseth: Setervoller på Stordalen
Bjørn R Krogstad: Stadnavn på Stordalen
Odd Svelmoe: Naboskapet med Tydal
Gisle Rø: Blygruvene på Stor-Kluken
Heidi Bjørnås: Et levende samfunn

Dagligliv og arbeidsliv ”oppå dal’a”
Aud Lyngstad: Hytteskrivergården på Gilså og de som bodde der
Lars Aasvold: Stordals-folkets harde liv på fjellet og heime på gården
Bjørn R Krogstad: Magnus Brækken. Fellesskap og tradisjon
Nora Marie Bransfjell: Saanti Sïjte - et reinbeitedistrikt i Meråker kommune
Odd Stenmo: Arbeidsliv på en utkantgård
Odd Stenmo: Dyr i utmarka
Guttorm Aavik: Stordalsveien blir til
Aud Gjemse Sætertrø: Med veien kom også bilene
Odd Stenmo: Sagbrukene på Stordalen
Aud Gjemse Sætertrø: Turisme i Stordalens fjellverden

Minner fra barndom og oppvekst
Odd Stenmo: Oppvekst på en utkantgård
Aud Gjemse Sætertrø: Min oppvekst og mitt liv som funksjonshemmet
Aina Damås: Et levende samisk samfunn fra 1920 til 1950
Alf Tømmerås: Skisporet
Inger Stokke Ovesen: Minner fra 1950-åra
Arnfinn Pedersen: Det store multeåret

Det hendte her
Anton Pynten: Innvielsen av Stordalen skole
Egil Haugbjørg: Stordalsvoldfamilien. En beretning om trofasthet og …
Egil Haugbjørg: Døde på vei til friheten!
Ola Bjørknes: Påsketuren i 1950 som holdt på å ta flere liv
Odd Stenmo: Leteaksjon uten sambandsutstyr

En fjelldal full av aktivitet
Arne Magnus Smørvik: Kirkeklokka i Stordalen kapell
Aud Lyngstad: Johan Peter Iversen og diktningen hans
Agnes Marken: Musikklivet på Stordalen gjennom årene
Agnes Marken: Livet og musikken
Sigrid Stordalsvold Pedersen: Vi samles på Dalatun!
Gunleif Krogstad: Stordalen idrettslag
Odd Stenmo: Stordalen Skytterlag
Gunleif Krogstad: Langrennsløpere fra Stordalen
Knut Lundemo/Guttorm Aavik: En ”Villmarking” fra Stordalen

Nede i bygda
Anton Pynten: Jubileumsår og amerikabesøk 1914
Torodd Ronæs: Meråker stasjon – nostalgi fra 1930-åra
Leif Krogstad: Hva jeg lærte av bestefar
Knut Lundemo/Guttorm Aavik: Livet blant kolleger og kunder på Handelsforeninga

Året som gikk
Ivar Værnesbranden: Kulturprisen 2013 til Alf Olsen
Svein Karsten Henden: Krønike 2013

Om artikkelforfatterne

Annonser