Mårråk Årbok nr 4

Mårråk Årbok nr 4

Publisert av Alf Roar Olsen den 04.01.23. Oppdatert 10.03.23.

Innhold

Forord

Meråker i etterkrigstida

Bjørn R Krogstad: Tidlig etterkrigstid. Meråker 1945 – 1970. Åsmund Forfang: Å høre heime i Kopperå Gunleif Krogstad: Fra øks, svans og barkespade til motorsag og hogstmaskin Alf R Olsen: Handel og vandel i en storhetstid

Aktivitet i bygd og grend

Alf R Olsen: Gutteklubber og Kari-klubber Gunleif Krogstad: Gutteklubben Sleipner Daniel Slungård: Gutteklubben Tarsan Tormod Røe: Gutteklubben Falk Ola Bjørknes: I.F.-gutta. Klubben i Torsbjørkdalen Dorthe Sætran Eidem: Barneforeningen Solstrålen Assa Ellingsen Gjone: Kopperå I Speiderpiketropps historie Randi Hernes: Speiderarbeidet i Meråker 1935 – 1975 Guttorm Aavik: Dåm spællt i korps! Guttorm Aavik: Dåm song i kor! Arnulf Wahlstrøm: Historien om Meråker Atletklubb Aksel Hembre: Fra låvebrua til Storbakkinn Bjørn Lundemo: Førstereisgutt Knut Lundemo / Guttorm Aavik: Blant kolleger og kunder på Handelsforeninga  

Barndom og oppvekst

Inger Kirkeby Troøyen: Oppvekst i etterkrigstidens Gudå Bjørn R Krogstad: Fra bæssfarfang til skolegang Tormod Røe: Erindringer fra oppveksten på 1950- og 1960-tallet Olav Morten Kirkeby: Fra Brunes til Skogen Per Idar Hegnes: Oppvekst mellom Knoppan og Kveinbekkin Arnfinn Pedersen: Nostalgi fra Funna Thor Andersen: Meråker sett med en gutts øyne Elin Rønning: Minner fra Meråker meieri 1958 – 1961 Agnes Marken: Noen minner fra barndommen i Stasjonsgrenda Alf R Olsen: Oppvekst i en privilegert generasjon Olaug Marken: Torsbjørkdalen 1945 – 1955 side Ole Henden: Historier fra Dalådalen de siste 60-70 åra side Arve Torvik: Oppvekst i Kopperå

Noen store begivenheter

Bjørn R Krogstad: Fra storpolitikk til mellomriksvei Heidi Bjørnås: Nord-Europas lengste stolheis Guttorm Aavik: Skolesentraliseringa Arne Magnus Smørvik: Den store hvite flokk Ivar Værnesbranden: Flom, sukkermangel, samfunnshus og forbrødring

 Beretninger fra andre tider

Torodd Ronæs: Stasjonsgrenda på 1930-tallet Per Olav Horten: Meråkergutten som ble svensk skogvokter

Langen – setrene og sjøen

Karl Hegseth: Setervollene ved Langen Karl Hegseth: Sausetra ved Langen Anton Merakergaard: Lurtoner ved Langen O (Ukjent): Lengsel mot Langen Johannes og Bjarne Marken: Fjellsjøens klage

Krønike

Anne Marken: Krønike 2012