Mårråk Årbok nr 3

Mårråk Årbok nr 3

Publisert av Alf Roar Olsen den 03.01.23. Oppdatert 10.03.23.

Innhold

Forord

Fersdalen

Heidi Bjørnås: Gårdene på Fersdalen Karl Hegseth: Setervoller på Fersdalen John Wold: Stalintida Gunleif Krogstad: Tryslinger og meråkerbygger på Fersdalen og i Vera Arnfinn Pedersen / Per Sulåmo: Dårlig naboskap John Wold: En haugianer fra Fersdalen Tormod Røe / Harald Weie: Intervju med Henrik Sulåmo Meråker-posten / Emil Trøbak: Skysskaren Jo på Sulåmoen Per Sulåmo: En meget stor gave Tor Grenne: Kvernsteinsbruddene i Fersvola John Wold: Kommunegrensa mellom Verdal og Meråker Per Olav Horten: Kirkegårdsplanene på Fersdalen John Wold: En skrivefør modernist med utferdstrang Sonja Elise Danielsen: Samer og reindrift i Gaske-Laante Kildenett.no: Daniel Mortensson – samenes uredde fører Guttorm Aavik: Fersdalsveien blir til Heidi Bjørnås: Turistmagneten Fersdalen Ukjent forfatter: Fire grenaderer på påsketur Ukjent forfatter: Sang Alf Daniel Moen: Slungårdssaga på Fersdalen 1935-1951 Ukjent forfatter / Sagbladet: Over Feren i skogskoie Per Idar Hegnes: Sommerminner fra Mårråkvollene i 1950-årene Arnfinn Pedersen: Nostalgi Bjørn H. Larsen / Kjell A. Aune: Kampen om Forramyrene Marthe Isbell Langsåvold: På Fers-strainda Arnfinn Pedersen: Funnsjø Feren Hytteeierlag Alfred Krogstadnes: Ved Færen

Annet fra Meråker

Anne Elise Ferner: Tryslingen som forsvant… Alf R Olsen: Anton Dahl – en frodig forteller Einar Biørn-Hansen: Stadsfysikusen som stiftet Meraker Sparebank Torodd Ronæs: Oppsynsmannen Knut Lundemo: Et vondt minne Bjørn R Krogstad: Samspell om Hungersmarsjen Torodd Ronæs: Fonnfjellet / Bæssmora

Året som gikk

Anne Marken: Krønike 2011   Om artikkelforfatterne