Mårråk Årbok nr 2

Mårråk Årbok nr 2

Publisert av Alf Roar Olsen den 02.01.23. Oppdatert 10.03.23.

Innhold

Forord Alf R Olsen Innledning Bjørn R Krogstad Columbus og egget Per Berg

Smelting og bergverksdrift

Smelting gjennom 2000 år Bjørn R Krogstad En arkeologisk reise gjennom kulturminner i Meråker Kristin Fosnæs Hvor finner vi jernvinneanleggene i Meråker? Alf R Olsen Et kobberverk fra 1300-tallet Arne Espelund Kobbergruver og skjerp i Meråkerfjella Alf R Olsen Gruvmålet – eller fagspråket som forsvant Alf R Olsen Selbo Kobberværk – et verk i sin tid Per Mikkelsen side Litjfjellet gruve – den største og den beste Øistein Resell Et fjell og dets historie Svein Edvin Ringen Brevene fra Iver Aud E Lyngstad Intervju med gruvearbeideren Ole Høgmo Bjørn R Krogstad/Tormod Røe Smelteverket i Meråker – fra konkurs til det fremste i verda Åsmund Forfang

Annet fra Meråkerhistoria

Var det et thranitteropprør i Meråker? John Wold Meråkerbyggen som dro med is til Ekvator Hans Olav Løkken Det gamle lakseklekkeriet i Lauvlimoegga Per Olav Horten Idrettslaget Varden 100 år Geir Olav Flåan Fra skoleidrett til småguttefotball Torodd Ronæs

Våre hytteområder

Funnsjøen

- Setervoller og setring ved Funnsjøen Karl Hegseth - Seterliv før og nå Heidi Bjørnås - Sommerkveld ved Funnsjøen Alfred Krogstadnes - Funnsjøen gir fornybar energi Dagfinn Brendmo - Stien til Litj-Funnsjøen Anne Marken - Møte ved Funnsjøen Willy Ustad - Funnsjø Feren Hytteeierlag Arnfinn Pedersen

 Året som gikk

Året 2010 - en krønike Anne Marken side --- ooo --- Om artikkelforfatterne