Mårråk Årbok nr 15 -  "Jubileumsboka"

Mårråk Årbok nr 15 - "Jubileumsboka"

Årets Mårråk - "Jubileumsboka" - består av 36 artikler tilknyttet både kommunens og kirkas 150-årsjubileer. Boka inneholder nærmere 270 bilder! Prisen er kr 350,-

Mårråk 2024, den 15. utgaven av bygdas historiske årbok, består av tre deler. 24 artikler handler om, og er relatert til, 150-årsjubileet til kommunen, mens ni artikler handler om Meråker kirke og dens jubileum. Til sist i boka er de tre «standard» artiklene om kulturprisvinneren, om konfirmantene og krøniken.