Mårråk Årbok nr 1

Mårråk Årbok nr 1

Publisert av Alf Roar Olsen den 10.03.23.

Innhold

Forord

Innledning

Da krigen kom til Meråker våren 1940 Bjørn R Krogstad

Krigsdeltagere 1940 Alf R Olsen

Ei ulykke kommer sjelden aleine Bjørn R Krogstad

1942 – det mørkeste året under krigen Alf R Olsen

Varggjæting i Meråkerfjella sumaren 1942 Abel Foss

Flyktninger i Sverige John O Wold

Lokal krigshistorie sett med tyske øyne Bjørn R Krogstad

Pennen som stilnet Alf R Olsen

Meråkerbygger i fangenskap Alf R Olsen

Motstand og samarbeid Bjørn R Krogstad

Forholdene ved en liten fangeleir Bjørn R Krogstad

Falstad – og meråkerbyggene som satt der Alf R Olsen

Intervju med en falstadfange Alf R Olsen

Fange i Norge og Tyskland Alf R Olsen

Skjerpelse til tross - familien ble så brutalt innhentet Hans Olav Løkken

Da Willy Bornstedt ble skutt av tyskerne Alf R Olsen

Stordalen i krigsårene Alf Tømmerås

Jakta i Meråker under 2. verdenskrig Karl Hegseth

Historien om et par ski Aud Lyngstad

Landets yngste grenselos Arnulf Gresseth / Bjørn Haugen

Hvordan freden kom til oss Gunleif Krogstad / Gudny Løchen

Oksfesten på gården Haugen Alf R Olsen / Anton Pynten /

Bjørn R Krogstad / Lars Aasvold

Fra Meraker – det første brev etter krigen Anton Pynten

Historikk 1940 - 1945 Bjørn R Krogstad

----- ooo -----

Fjergen hytteeierforening Per Aunet

Viser fra Fjergen Per Berg

----- ooo -----

Krønike 2009 Anne Marken

----- ooo -----

 

Om artikkelforfatterne