Tre nye æresmedlemmer i Meråker Historielag!

Tre nye æresmedlemmer i Meråker Historielag!

Publisert av Alf R. Olsen den 15.04.24.


På årsmøtet 20. mars i år, ble det utnevnt tre nye æresmedlemmer. Det var Gerd Bjørnås, Randi Hernes og Leif Juliussen. Gerd Bjørnås var bibliotekar, og kom i den egenskap inn i historielagets Arkivgruppe allerede ved starten i 1993. Gerd måtte gi seg for et par år siden av helsemessige årsaker. Randi Hernes kom inn i Arkivgruppa i 2009, og fulgte dermed etter sin mann Øistein som var med fra starten av. Både Gerd og Randi har gjort en stor innsats for å samle inn, systematisere og registrere lagets arkivmateriale.

Leif ble medlem av historielaget i midten av 1970-åra. Han var medlem av styret en del år, og var også formann. Leif hadde ansvaret for stell av minnesteinene, og var den som startet med utgivelsen av Meråkerkalenderen allerede i 1994, altså 30-årsjubileum i år.Historielagets takk til alle tre for innsatsen!

 
På bildet mottar Leif Juliussen diplom og blomster som bevis på æresmedlemskapet av lagets leder Anne Marie Uppstrøm.