Moltrom i Meråker: KIRKEKLOKKA FRA KJØRKBYEN

Moltrom i Meråker: KIRKEKLOKKA FRA KJØRKBYEN

Publisert av Alf Roar Olsen den 13.05.23. Oppdatert 27.05.23.


Forfatter: Aud Lyngstad

Ikke mange vet det, men på Meråker kirkegård henger den gamle kirkeklokka
fra gammelkirka i Kjørkbyen.

Den ble på 1960-tallet funnet på mørkeloftet på prestegården i Kjørkbyen,
og gitt til bygdemuseet i Pulden. Seinere kom den til kirkegården, hvor den
hører mer hjemme. Den brukes ved begravelser, og har en vakker klang.
På klokka står det en inskripsjon: SOL I DEO GLORIA ANNO 1643.
Det kan tyde på at klokka hang i den eldste kjente kirka i Kjørkbyen.

Litt forvirring byr imidlertid klokka på, for på opphenget står det 1736.
Er det bare opphenget som er fra dette årstallet, eller er det hele klokka?
Eller var det nødvendig med nytt oppheng på den gamle klokka i 1736?
Det er mest nærliggende å tro det siste.

Det er ikke bare klokka fra gammelkirka som fremdeles befinner seg i
Meråker. Ei gammel altertavle, også fra 1600-tallet befinner seg i Pulden.
Folk fra Riksantikvaren var i 1981 og kikket på den, og mente tavla
opprinnelig hadde vært en del av en prekestol, men var blitt gjort om til
altertavle. Motivet i midten er apostelen Matheus med en engel. Kan dette
være deler av prekestolen fra kirka i Kjørkbyen?

I tillegg til disse klenodiene befinner det seg i Pulden også ei gammel
tårnlykt, som ble brukt da klokkeren skulle opp i tårnet for å ringe med
klokkene. Hvor gammel den er, vet vi ikke.

Likeså finnes det et blyglassvindu som visstnok skal stamme fra gammelkirka.
Antagelig var det kirke i Kjørkbyen helt tilbake til middelalderen. Funn av
menneskebein da ny kirke skulle reises i 1691 kan underbygge dette. Den
eldste kjente kirka ble bygd en gang mellom 1612 og 1619. I 1619 konstaterer
nemlig Stiftsdireksjonen i Nidaros at det var reist kirke i Kjørkbyen. Den
sto til 1691, da ble ny kirke bygd på samme sted. General Schulz, som da
var eier av Merakergodset, tok på seg å bygge kirka. Han sørget for at kirka
ble rikt utsmykket. Deler av altertavla til denne kirka befinner seg på
Nordiska Museet i Stockholm. Enda ei kirke ble bygd på samme sted i
1793. I 1874 var den blitt i minste laget, og ei ny større kirke ble reist i
Fundtaunet. Dermed opphørte Kjørkbyen som kirkested.
Siste gudstjeneste ble forrettet 25.mai 1874.

Tekst: Aud Lyngstad

Foto: Knut Lundemo

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:

Krogstad, Bjørn R.:Kirka i Kjørkbyen. I: Gard og gruve. Meråker 2002, s.86 / Bolling, Reidar: I: Meråker kirke 1874-1974. Festskrift 1974, s.4 -7.