Årbøker / årshefter fra andre lag

Årbøker / årshefter fra andre lag

Publisert av Alf Roar Olsen den 27.02.23.
Meråker Historielag abonnerer på andre lags årshefter og årbøker, og ofte bytter vi også bøker mot vår egen årbok MÅRRÅK. Hvis du er interessert i å lese disse årbøkene eller årsheftene finnes de til utlån på Meråker Bibliotek. Nå i desember er følgende hefter / bøker kommet inn:
- Jul i Neadalen, utgitt av Selbu og Tydal Historielag
- Helgådalsnytt, utgitt av Helgådal Idrettslag
- Årbok 2013, utgitt av Verdal Historielag
- Årbok 2013, utgitt av Levanger Historielag
- Eynni Idri (Inderøy), utgitt av Inderøy Museums- og Historielag
- Nåkkå tå kvart, utgitt av Kvam historielag
- Årsskrift (2012), utgitt av Beitstaden Historielag
- Sålaupen, utgitt av Ogndal Historielag